govertgeldof

Het geheel is meer dan de som der delen. Dat hebben we gemerkt toen we in het voorjaar van 2016 als vertegenwoordigers van de PvdA, D66, GroenLinks en Werkgroep Het Bildt bij elkaar kwamen, in Slappeterp. We verschillen qua geschiedenis en opvattingen, waardoor we elkaar weten te boeien. De filosoof Cusanus stelde reeds in de 15e eeuw dat samenlevingen het meest stabiel zijn als mensen er verschillende denkbeelden op nahouden én met elkaar de dialoog aangaan. Dat laatste is cruciaal. Dan zetten mensen elkaar in hun kracht. Ze hoeven het niet tam knikkend met elkaar eens te zijn. Dat is wat wij herkennen bij SAM Waadhoeke. Kleurrijke personen ontmoeten elkaar en werken actief SAMen. We gaan de dialoog aan met elkaar en met de inwoners en bedrijven in onze nieuw te vormen gemeente Waadhoeke. Zo ontstaat er een kracht die we los van elkaar niet kunnen ontwikkelen.

Er komen steeds meer complexe taken bij de gemeente te liggen en dus moet je krachten bundelen. Dat klinkt logisch, maar overal om ons heen zien we tegengestelde ontwikkelingen. Ieder ego met afwijkende opvattingen begint een eigen partij en de polarisatie neemt toe. Als SAM Waadhoeke gaan we tegen deze trend van versnippering in en zoeken de dialoog. Daarin willen we excelleren. SAMen kunnen we vormgeven aan een leefomgeving die duurzaam is en waar mensen op gezonde wijze invulling kunnen geven aan wie ze zelf zijn.

Wat gaan we nu daadwerkelijk doen? We hebben als SAM heel veel ideeën. Eén punt wil eruit lichten. Het ligt mij na aan het hart en betreft het waarderen en stimuleren van vakmanschap. Door schaalvergroting en moderne vormen van management – waarbij alles wordt vastgelegd in regels en protocollen – worden steeds vaker mensen uitgesloten die erg goed zijn in hun vak, maar niet binnen ‘het systeem’ passen. Ze zijn het slachtoffer van wat we protokolder noemen. Ik heb de laatste jaren gesproken met betrokken timmerlui die thuis op de bank zitten en alleen wat klussen hier en daar, en met mensen uit de zorg en het onderwijs die moeten werken binnen het korset van management-spreadsheets en niet echt gelukkig zijn binnen hun werk. Ook boeren zijn vakmensen, maar staan nu met de rug tegen de muur. Boeren met een melkveebedrijf zijn financieel afhankelijk van de behoefte aan babymelkpoeder in China. Te gek voor woorden. Wij zijn ervan overtuigd dat er zoveel echt goede vakmannen en vakvrouwen in onze regio zijn dat we ons erdoor kunnen onderscheiden en op de kaart kunnen zetten. Dan moeten ze wel een kans krijgen. Dit is typisch een uitdaging die je alleen in volle SAMenwerking tot een succes kunt maken. Benoem het, vorm netwerken, ga op praktische wijze aan de slag en ontwikkel kracht, tegen de stroom in. Richt je op het doen in plaats van het praten over het doen. Door SAMen de handschoen op te pakken besef je het pas echt: het geheel is meer dan de som der delen.

Govert Geldof woont in Tzum, is D66 raadslid en nu SAM.